• Kontakt

Kontakta oss

Det är oss du träffar på plats eller når på telefon när du har ärenden som gäller barnomsorg, skola och utbildning.

Skolkansliet

Skolchef
Maria Burtus
Tel. 0280-181 87
E-post: maria.burtus@malung-salen.se

För- och grundskolechef
Gunilla Kapla
Tel. 0280-181 84
E-post: gunilla.kapla@malung-salen.se

Handläggare
Sirpa Keskitalo
Tel. 0280-181 82
E-post: sirpa.keskitalo@malung-salen.se

Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

Skolassistent
Ulrika Lindholm
Tel. 0280-183 19
E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

Nämndsekreterare
Therese Halvarsson
Tel. 0280-181 26
E-post: therese.halvarsson@malung-salen.se

Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

Sidan uppdaterad 2022-02-17 av