• Kontakt

Bedömning och betyg

I grundskolan ges betyg efter varje termin i årskurserna 6 till 9.
Betygen sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

Betyg

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.

Om eleven riskerar att inte uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Bedömning

För bedömning och skriftliga omdömen använder vi oss av It-stödet IST Lärande.

Sidan uppdaterad 2021-08-31 av