• Kontakt

Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 206 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.


Blomsterbäcksskolans verksamhetstider 2021/2022

Tider grundskolan

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

Kaan Aksoy

Rektor

0280-184 18

Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23

Sjukanmälan elever


0280-182 07

Monica Andersson

Skolsköterska

0280-182 47

Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54

Kristina Alderholm Eriksson

Kurator

0280-182 53

Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36

Matsalen


0280-184 20

Tina Åhrlin

FA

0280-183 69

Lena Aune

FB

0280-183 69

Lotta Barrborn

FA

0280-183 69

Barbro Thorsen

Åk 1A

0280-184 04

Therese Asklander

Åk 1B

0280-184 08

Sandra Edvinsson

Åk 2

0280-184 16

Anna Johansson

Åk 2

0280-184 15

Helen Olsson Tåli

Åk 2

0280-184 15

Ulrika Bengtsson

Åk 3

0280-184 13

Maria Eriksson

Åk 3/4

0280-184 13

Lena Eliasson

Åk 4A

0280-184 27

Maria Bengtsson

Åk 4B

0280-184 27

Maria Hagström

Åk 5A/B

0280-184 24

Adina Ferm

Åk 4/5

0280-184 24

Maria Bergner

Åk 5A/B

0280-184 24

Margareta Eriksson

SVA

0280-184 10

Särskolan

Klassrum

0280-184 25
Mob:073-447 38 24

Särskolan

Stjärnan/fritids

0280-184 17

Pernilla Sundman

Särskolan


Emma Öjes

Särskolan


Gun-Britt Kindberg

Särskolan


Emil Wadh

Särskolan


Fritidshemmet Syrenen


0280-183 68

Fritidshemmet Nyponrosen


0280-184 05

Fritids mobil


070-653 33 96

Elisabeth Larsson

Nyponrosen

0280-184 05

Marcus Kvarnlöf

Nyponrosen


Lotta Laitinen

Nyponrosen

0280-184 05

Bittan Matsson

Syrenen


Helen Matsson

Syrenen

0280-183 68

Roula Cheikh Ibrahim

Syrenen

Sidan uppdaterad 2022-03-15 av