Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

               Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 214 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Kaan Abrahamsson

Rektor

0280-184 18


Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23


Sjukanmälan elever


070-653 33 96


Elin Persson

Skolsköterska

0280-182 47


Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54


Kristina Eriksson

Kurator

0280-182 53


Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36


Matsalen


0280-184 20


Therese Asklander

F-klass

0280-183 69


Tina Åhrlin

F-klass

0280-183 69


Maria Bengtsson

År 1

0280-184 08


Barbro Thorsen

År 1

0280-184 04


Maria Bergner

Gunna Öjes

År 2

År 2

0280-184 27


Anna Skytt

År 3

0280-184 13


Ulrika Bengtsson

År 3

0280-184 13


 

 Sandra Edvinsson

År 4


0280-184 16


Anna Johansson

Bo Hultgren

År 4

År 4

0280-184 15


Lena Eliasson

Maria Eriksson

År 5

År 5

0280-184 27


Lena Aune

Emma Öjes

Gun-Britt Kindberg

Adina Ferm

Särskolan

Särskolan

Särskolan

Särskolan

0280-184 22


Isabell Nyhlen

Idrott

070-2652880


Ida Nilsson

Sva

0280-184 10


Elisabeth Larsson

Resurslärare

0280-184 10


Fritidshemmet Syrenen


0280-183 68


Fritidshemmet Nyponrosen


0280-184 05


Särskolefritids Solrosen


0280-184 22


Fritids mobil


070-653 33 96


Arbetsrummet "stjärnan"


0280-184 17


Eva Broberg Larsson

Helene Matsson

Ida Rydberg

Nypon

Nypon

Nypon

0280-184 05


Lotta Laitinen

Hilje Blauw

Marcus Kvarnlöf

Syrenen

Syrenen

Syrenen

0280-183 68Sidan uppdaterad 2019-04-03 av