• Kontakt

Rörbäcksnäs skola

Rörbäcksnäs skola – eller Vildmarksskolan som vi också kallar oss

Vildmarksskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Med fjäll, skog, sjöar och tjärn i vår närhet växer sig klassrumsmiljön långt utanför skolans väggar. Dessutom gör vårt unika elevantal att vi kan ge varje barn det där lilla extra.

Alldeles intill skolan finns Fjällugglan med förskola och fritidsverksamhet.

Vårt arbetssätt är både tematiskt och individanpassat och genomsyras av utomhuspedagogik. Med elever från förskoleklass till år 6 i en enda gemenskap byggs en stark sammanhållning och ett förhållningssätt där varje barn räknas och blir en viktig del av helheten.

Vårt mål är att varje elev sk få tid och stöd till individuell utveckling, med fokus på potential snarare än begränsning och att varje elev skall känna trygghet och lust att lära.

Ansökan om ledighet
Görs alltid på avsedd blankett:


Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

  • Tidigare ledighet
  • Ledighetens längd
  • Elevens studiesituation
  • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Eva-Lena Landmark

Rektor

0280-187 50


Ingela Nilsson

Skolassistent

0280-187 49


Therese Landmark

Lärare

0280-188 65


Annica Holmberg

Lärare

0280-188 65

Linda Abrahamsson

Läraraspirant

0280-188 65

Sidan uppdaterad 2022-03-28 av