• Kontakt

Fritidshem

Välkommen till Lima skolas fritidshem som ligger i Lima, vi tar emot barn mellan åldrarna 6-13.


Vårt fritidshem har en avdelning som kallas Älgpasset och de har sin verksamhet i samma lokaler som lågstadiet.​ Varje dag erbjuder vi planerade och fria aktiviteter både ute och inne där barnen får välja om de vill delta..

Vår målsättning

På Älgpasset är vår målsättning:

  • att skapa trygghet, gemenskap och att få barnen, personalen att tycka det är roligt att komma till Älgpasset.
  • att se till varje enskilt barn och deras behov.
  • ​att vi vill uppmuntra till att barnen i samtal med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens och därmed en ömsesidig respekt för varandra.

Hos oss erbjuds barnen​

  • Rörelse
  • Skapande
  • Social träning
  • Leka ute och inne
  • Sitta i lugn och ro efter skolans aktiviteter​

Lov​

Vi har heldagsomsorg under loven. Inför lov är det av stor vikt för oss att veta om ert barn kommer att vara hos oss och i såna fall vilka tider,(detta är extra viktigt för er som har barn som behöver specialkost), detta för att vi planerar aktiviteter, måltider och personal utifrån antalet barn.

Lappar går ut från oss i god tid innan.

Sidan uppdaterad 2022-01-28 av