• Kontakt

Regler och avgifter

Här kan du läsa om vad det kostar att delta i kulturskolans verksamhet och vilka regler som gäller.

Antagning
Antagningen sker efter köordning. I antagningen tar vi också hänsyn till ett ålders-, genus och pedagogiskt perspektiv vilket innebär att vi i vissa fall går vidare i kön för att få ihop så homogena nybörjar- och fortsättningsgrupper som möjligt.

Nyanmälda elever får antagningsbesked under veckan före Midsommar. Ytterligare nyanmälningar under sommaren hanteras i mitten av augusti. Elever som redan deltar i Kulturskolans verksamhet behöver inte återanmälas. Anmälan gäller tills vidare.

Elever som har köplats
Varje år skickar vi ut en förfrågan om du vill kvarstå i kön till de ämnen du valt. Om man inte svarar på förfrågan stryks man i kön. Man kvarstår i kön tills man får plats eller tackar nej till erbjuden undervisning två gånger.

Tacka nej till erbjuden undervisning
Om du blir erbjuden undervisning i början av ett läsår får du tacka nej en gång. Tackar du nej till erbjuden undervisning även vid nästa läsårs början tas du automatiskt bort från kön. Blir du däremot erbjuden undervisning mitt i terminen, en speciell dag och tid, kan du tacka nej. I detta fall får du alltid kvarstå i kön.

Antal lektionstillfällen
Kulturskolans undervisning startar två veckor efter den ordinarie skolstarten. På de flesta kurser erbjuds eleverna minst 13 lektionstillfällen per termin. Som lektionstillfälle räknas även konserter, föreställningar och vernissager. Lektion som utgår på grund av elevs frånvaro kan ej tillgodoräknas.

Avgiften
Terminsavgiften är 600 kr för barn och ungdomar, syskonrabatt 300 kr och avgift för extra ämne är 300 kr. Terminsavgift för vuxna är 1600 kr, rabatt vid fler ämnen.
Faktura för deltagande i Kulturskolans verksamhet kommer i mitten av varje termin. Nya elever kan pröva två gånger, därefter måste man betala avgift. Elever som redan går måste betala ifall man inte avanmält sig innan terminen börjar. Det är Kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna för att gå på Kulturskolan. I Malung-Sälens kommun är avgifterna ganska låga jämfört med många andra kommuner.

Instrument att låna
Elever som vill spela blockflöjt, piano, trummor, gitarr eller elbas måste själv skaffa instrument till undervisningen. Kulturskolan ger råd och hjälp till de elever som vill köpa egna instrument eller få instrumenten reparerade. Övriga blås- och stråkinstrument kan till att börja med kostnadsfritt lånas av kulturskolan.

Uppsägning av plats
Fyll i formuläret på hemsidan om att eleven slutar. Meddela också läraren snarast. Obetald faktura gäller inte som uppsägning.

Om du vill hjälpa till att förbättra
Det ska vara meningsfullt, lärorikt och roligt att gå på Kulturskolan. Tiden på Kulturskolan ska man ha glädje av hela livet! Om skolan ska fortsätta vara bra så behöver vi hela tiden få reda på det som fungerar men även det som inte fungerar. Om det finns något ni undrar över eller om ni vill lämna synpunkter, tveka inte att höra av er. Vi är tacksamma att få reda på det som skaver och lovar att försöka göra något åt det!

Kulturskolan bidrar till ett brett och rikt kulturliv i Malung-Sälen. Genom kulturen stärker vi våra elever som individer. Hos oss får barn och unga möjlighet att utveckla sig inom sång, instrument, dans och teater. Här är några punkter som kan göra vår skola ännu bättre och som gör att du får det roligare!

Vi åtar oss att:

  • du får minst 13 lärarledda tillfällen per termin inklusive konserter och uppträdanden.
  • så långt som möjligt utforma verksamheten efter din förmåga och önskemål. För att vi ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du ger oss den information vi behöver om t.ex. speciella behov.
  • ge dig möjlighet till social utveckling. När man går på Kulturskolan ingår det att man får chans att visa upp det man lärt sig på konserter, uppvisningar och föreställningar. Vid framträdanden ser vi till att du är väl förberedd, för det är viktigt att alla känner sig trygga.

Det här förväntar vi oss av dig:

Som elev deltar du aktivt i undervisningen på Kulturskolan.

Även om Kulturskolan är frivillig, är det frågan om skola. Meningen är att man ska lära sig. Du träffar din lärare en eller två gånger i veckan. Övar du mellan gångerna lär du dig så mycket bättre och snabbare! 

Det behövs ordning och reda

Att man vet var man har sina saker - noter, manus, instrument, dansskor etc. Att man håller tiderna (lärarna har tyvärr inte möjlighet att hämta elever från deras lektioner). Att du alltid meddelar din lärare varje gång du inte kan komma. Vi respekterar varandra och andra elever.

Aktuella kontaktuppgifter

Vi behöver ha aktuella kontaktuppgifter till föräldrar och elever. Blir någon av våra lärare sjuk är det inte alltid det går att ordna vikarie, eftersom de flesta av våra lärare har specialistkompetens. Därför är det viktigt att vi kan nå er så tidigt som möjligt på dagarna, för att ni ska slippa ta er till lektionen i onödan. Anmäl därför alla förändringar omedelbart till berörd lärare.

Om du av någon anledning inte vill fortsätta, meddela detta så fort som möjligt via vårt formulär här på hemsidan. Meddela även läraren så fort som möjligt. 
Sidan uppdaterad 2021-08-30 av