• Kontakt

Folkomröstning Ripfjället

Slutgiltiga rösträkningen

HELA KOMMUNEN:

JA: 44,6% (2227 röster)
NEJ: 52,1 % (2602 röster)
AVSTÅR: 3,3 % (163 röster)

Summa: 4993 röster (61 % valdeltagande)

Distrikt: MALUNG S
Ja: 525 st
Nej: 457 st
Avstår: 26 st
Ogiltiga: 1 st

Distrikt: MALUNG Ö
Ja: 420 st
Nej: 455 st
Avstår: 30 st
Ogiltiga: 1 st

Distrikt: MALUNG V
Ja: 355 st
Nej: 405 st
Avstår: 21 st

Distrikt: LIMA
Ja: 292 st
Nej: 429 st
Avstår: 36 st

Distrikt: TRANSTRAND
Ja: 346 st
Nej: 382 st
Avstår: 30 st
Ogiltiga: 1 st

Distrikt: MALUNGSFORS
Ja: 86 st
Nej: 264 st
Avstår: 10 st

Distrikt: YTTERMALUNG
Ja: 95 st
Nej: 126 st
Avstår: 7 st

Klarläggande om rutiner vid röstmottagande

På sociala medier ifrågasätts Malung-Sälens kommuns hantering av valkuvert och andra rutiner vid förtidsröstningen.

Detta handlar om okunskap och den som sprider ut dessa rykten ifrågasätter dessutom rutinerna hos alla Sveriges kommuner vid allmänna val. Alla rutiner som Malung-Sälens kommun följer vid hanteringen av valkuvert är identiska med alla Sveriges kommuners rutiner vid allmänna val, styrda av Lag om (1994:692) om kommunala folkomröstningar och Vallagen.

Saxat från Valmyndighetens ”Handledning för röstfunktionärer under förtidsröstningen vid EU-valet 2019”, sidan 7.

4. Är valkuvertet förslutet?
Ett valkuvert kan förslutas genom att klistras igen eller att vika ner fliken på kuvertet.

2020-09-04

Klargörande om rösträtt

Då kommunen fått flera frågor kring begreppet ”medlem i kommun” och vem som har rösträtt i den kommunala folkomröstningen den 27 september vill vi lämna följande klarläggande:

I kommunallagen 5§ nämns att den som äger fast egendom (t.ex. mark) är medlem i kommunen. Medlem i kommun, i den meningen, har ingenting att göra med rösträtt i kommunala folkomröstningar.

Rösträtt i kommunala folkomröstningar styrs endast av Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 5§. Den som är folkbokförd i kommunen och är minst 18 år på omröstningsdagen, i vissa fall kompletterat med tillägg, har rösträtt. Röstlängden upprättas 30 dagar före omröstningsdagen.

Kommunen har ingenting att göra med upprättandet av röstlängd. Detta sköts till 100 % av Skatteverkets folkbokföringsregister.


Kontakt

Mats Gustafsson, valsamordnare, 0280-182 09
mats.gustafsson@malung-salen.seSidan uppdaterad 2020-12-29 av