Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Kommunstyrelsen 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 58-69
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-05-04 §§ 58-69.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 116-157
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-04-20 §§ 116-157.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Meddelande om antagande - Handel vid Färdsjövägen
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentHandel vid Färdsjövägen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2021-04-26 § 21, att anta Detaljplan för Handel vid Färdsjövägen i Lindvallen, Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2021-05-04.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

  Eller med e-post: kommun@malung-salen.se

 4. Kommunfullmäktige 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 5-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKF 2021-04-26 §§ 5-34.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Finsam Västerdalarna 2021-03-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFinsam Västerdalarna
  Förvaringsplats för protokolletFinsam Västerdalarna Malung
  SekreterareUlf Oskarsson
  Nedladdningsbart protokollTillkännagivande Finsam 2021-03-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 23-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2021-04-20 §§ 23-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 23-60
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUN 2021-03-31 §§ 23-60.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 83
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-04-27 § 83.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 64-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-04-21 §§ 64-82.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kultur-och fritidsnämndens 2021-04-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 14-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMona Enqvist
  Nedladdningsbart protokollKFN 2021-04-14 §§ 14-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsen 2021-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 56-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-04-23 §§ 56-57.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-04-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 31-48
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSN 2021-04-08 §§ 31-48.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2021-05-10 av