• Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-07-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 230
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-07-08 § 230.pdf Pdf, 124.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 126-128
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-07-08 §§ 126-128 .pdf Pdf, 200 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 83-95
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2021-06-23 §§ 83-95.pdf Pdf, 2.9 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Meddelande om antagande - Fjällvärme i Lindvallen.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentFjällvärme i Lindvallen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2021-06-24 § 82 att anta Detaljplan för Fjällvärme i Lindvallen, Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2021-07-01.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  Eller med e-post: kommun@malung-salen.se

 5. Meddelande om antagande - Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentRörbäcksnäs 12:6 & 26:5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2021-06-24 § 85 att anta Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5 i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2021-07-01.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  Eller med e-post: kommun@malung-salen.se

 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-06-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 80-94
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollMSN 2021-06-24 §§ 80-94.Rtf Rtf, 861.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2021-05-10 av