Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 77-90
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2020-05-27 §§ 77-90.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Meddelande om antagande - Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentSkilodge vid Soltorget, Stöten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2020-05-25 § 39, att anta Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten , Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2020-06-02.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun                                                                              Stadsbyggnadskontoret                                                                                                                    Box 14                                                                                                                                               782 21 Malung

  Eller med e-post: plan@malung-salen.se

 3. Kommunfullmäktige 2020-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 30-48
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKF 2020-05-25 §§ 30-48.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 135-184
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2020-05-19 §§ 135-184.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 76
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2020-05-27 § 76.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 28-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2020-05-19 §§ 28-34.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämnden 2020-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 29-39
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2020-05-13 §§ 29-39.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 74-75
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2020-05-27 §§ 74-75.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 41-56
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2020-05-11 §§ 41-56.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsen 2020-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 68-86
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2020-05-05 §§ 68-86.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunfullmäktige 2020-05-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTitti Hedin Kvick
  DokumentKF 2020-05-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2020-04-14 av