• Kontakt

Mer fakta om anslagstavlan

Varje kommun ska enligt lag ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

Vad vi visar på anslagstavlan

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med tillkännagivande är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Även tillkännagivande är publicerade i 21 dagar.

Sidan uppdaterad 2021-03-02 av