• Kontakt

Kommunala bolag

Malung-Sälens kommun är ägare eller delägare i flera bolag som ansvarar för olika verksamheter.

Helägda kommunala bolag

Malungshem AB bedriver fastighetsförvaltning av bostäder och lokaler i kommunen. Bolaget bedriver sin verksamhet i Malung-Sälens kommun och syftet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Malung-Sälen Turism AB arbetar med turisminformation och som ska stimulera utveckling av turismen i kommunen.

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) bedriver V/A- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun.

Gustols AB verksamhet är att utveckla turism, hantverk och småindustri i kommunen.

Delägda kommunala bolag

Malungs Elverk AB är ett bolag som kommunen äger till 74 procent. Malungs Elverk AB är i sin tur helägare av dotterbolaget Malungs Elnät AB. Malungs Elverk AB ansvarar för elhandel, produktion och fastigheter samtidigt som Malungs Elnät AB svarar för elnätsverksamheten.

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB är ett bolag som kommunen äger till 39 procent. Företagets verksamhet är att vara infrastrukturförvaltare av järnväg och driva terminalverksamhet. 

Ärnäshedens Fastighets AB är ett bolag som kommunen äger till 40 procent. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att tillgodose hantverkets och de mindre industriernas behov av lokaler i Lima, med inriktning på företagarkollektiv i allmänhet.

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av