• Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande grupp, ungefär som Sveriges riksdag. Fullmäktige beslutar i övergripande frågor, t.ex. budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.
Mandaten för perioden 2018-2022 är fördelade enligt:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

16

Vänsterpartiet

2

Centerpartiet

3

Moderaterna

8

Liberalerna

2

Landsbygdspartiet
oberoende Malung-Sälen

1

Sverigedemokraterna

3 (totalt 6 st varav 3 tomma platser)

Oberoende (politisk vilde)

1


Sidan uppdaterad 2022-03-17 av