• Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och kan därmed liknas med Sveriges regering. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och förbereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens administration, ekonomi, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, trafikfrågor, personal- och lönefrågor, IT, konsumentfrågor, flyktingmottagande, information och bostadsanpassning. 

Kommunstyrelsen är även ansvarig för drift och underhåll av kommunens vägar, gator, fjärrvärme, industrilokaler och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter under mandatperioden 2019-2022. För varje ledamot finns en personlig ersättare. Sammanträdena är inte offentliga och hålls i regel en gång per månad.

Mandaten i kommunstyrelsen är fördelade enligt nedan:

Kommunstyrelsens sammanträdesplan Pdf, 139.8 kB. hittar du här

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

5

Sverigedemokraterna

1

Centerpartiet

1

Moderaterna

3

Liberalerna

1


Sidan uppdaterad 2022-03-17 av