• Kontakt

Överförmyndare

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare.

Överförmyndaren ansvarar även för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarverksamheten är en del av kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag. Vid Malung-Sälens kommun finns en överförmyndare och en ersättare samt handläggare.

Överförmyndare
Åsa Hedlöf (S)

Sidan uppdaterad 2020-11-10 av