• Kontakt

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan Malung-Sälens kommun och de pensionärsorganisationer som är verksamma i kommunen.

Syftet med pensionärsrådet är att:

  • Stärka äldres inflytande gällande kommunens insatser och åtgärder avseende äldre.
  • Ge synpunkter inför upphandling av vårdgivare.
  • Verksa för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas nämndsplaner.
  • Verka för att pensionärsrådets synpunkter beaktas vid beslut som rör äldre.
  • Vara forum för kunskapsspridning avseende äldrefrågor, bland annat genom att initiera utbildningsinsatser. Men också möjliggöra för rådet att delta vid utbildningar, seminarier och konferenser.

KPR kan initiera insatser och åtgärder i syfte att förändra och utveckla kommunens verksamheter och serviceutbud i överensstämmelse med de äldres behov och intressen.

KPR kan även ge förslag på anpassning av det totala verksamhetsutbud som berör de äldre i kommunen.

KPR ska inte behandla eller agera i enskildas ärende.

Sidan uppdaterad 2013-10-03 av