• Kontakt

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig  information mellan kommunen och handikapporganisationerna inom  kommunen.

Kommunen ska i tillgänglighetsrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionshindrade i kommunen.

De funktionshindrade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Tillgänglighetsrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år. Mandatperioden i rådet är fyra år. Ett reglemente styr bland annat rådets sammansättning.

Alla ärenden förbereds via tillgänglighetsadministratören i kommunen; agenda, yttranden, kallelser, skrivelser och protokoll.

Tillgänglighetsadministratören i kommunen är rådgivande vid anpassning av allmänna byggnader. Information om pågående projekt redovisas för rådet.

Anpassning av samhället för alla funktionshinder sker i enlighet med FN:s standardregler Agenda 22. Reglerna antogs 1993 och anger hur världens länder ska ge funktionshindrade samma rättigheter som alla andra medborgare.

Agenda 22 innehåller konkreta förslag till åtgärder och riktlinjer för handikappolitisk planering. Standardregelerna kan användas som struktur då handikappolitiska planer ska tas fram. En handikappolitisk plan ska vara ett praktiskt verktyg som ska användas för att systematiskt arbeta bort hinder mot delaktighet och jämlikhet i till exempel en kommun.

De handikappföreningar som inte är representerade i rådet har möjlighet att göra sin röst hörd genom representanter från Samarbetsorgan för Handikappföreningar (HSO).

Ledamöter

 • socialnämnden
 • kommunstyrelsen
 • Henrik Johnsson, service- och teknikförvaltningen
 • VAKANT, Landstinget
 • VAKANT, ordförande HSO  
 • Irené Hansson, Neuro
 • Katarina Boson, FUB
 • Tommy Olsson, reumatiker
 • Ann-Kristin Sjöö Olsson, diabetiker
 • Ingrid Lennartsson, demens

Ersättare

 • socialnämnden
 • kommunstyrelsen
 • barn- och utbildningsnämnden
 • Björn Sonesson,  HRF, vice ordf.HSO
 • Iris Malmén, SRF
 • Torbjörn Karlsson, FUB
 • Bengt Eriksson, HRF
 • Hars Åke Hermansson, SRF
Sidan uppdaterad 2020-12-29 av