• Kontakt

Revisorer

Utöver den uppföljning och kontroll av verksamheten som kommunstyrelsen
bedriver för att se till att besluten följs och målsättningar uppnås,
har kommunfullmäktige egna revisorer.

Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, om denna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse där de sammanfattar det gångna årets granskningar och utifrån denna beslutar sedan kommunfullmäktige om nämnderna kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Revisorerna gör även särskilda granskningar, och avger rapporter om dessa.

Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2019-2022. De förtroendevalda revisorerna anlitar professionella revisorer till sin hjälp, från KPMG.

Revisorer

Robert Losbjer (M) ordförande

Mail: robert.losbjer@malung-salen.se

Sten-Inge Eriksson (Oberoende)
Elisabeth Lövsta (C)
Peter Dismats (oberoende)
Skol Birgitta Olsson (S)

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sidan uppdaterad 2021-02-01 av