Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Revisorer

Utöver den uppföljning och kontroll av verksamheten som kommunstyrelsen
bedriver för att se till att besluten följs och målsättningar uppnås,
har kommunfullmäktige egna revisorer.

Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, om denna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse där de sammanfattar det gångna årets granskningar och utifrån denna beslutar sedan kommunfullmäktige om nämnderna kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Revisorerna gör även särskilda granskningar, och avger rapporter om dessa.

Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2015-2018.

De förtroendevalda revisorerna anlitar professionella revisorer till sin hjälp, från KPMG.

Revisorer
E-post: revisionen@malung-salen.se
Tätte Örhammar-Sjödén (Oberoende)
Elisabeth Lövsta (C)
Peter Dismats (oberoende)
Skol Birgitta Olsson (S)
Robert Losbjer (M)

Revisionsrapporter

Text

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Rapport Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av de egna verksamheterna 2014.pdf 241.9 kB 2016-04-26 10.47
Rapport Malung-Sälens kommun - Granskning måltidshantering 2014.pdf 168.3 kB 2016-04-26 10.47
Rapport avseende granskning av årsbokslutet för 2014.pdf 1.4 MB 2016-04-26 10.47
Sidan uppdaterad 2019-11-22 av