Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Befolkning

Befolkningen i Malung-Sälens kommun uppgick den 31 december 2018 till 10.106 invånare.

Malung-Sälen har under 2000-talet haft en total befolkningsminskning på drygt 7 procent, från cirka 10 800 invånare till 9 969 den sista december 2014. Under 2015 vände det dock svagt uppåt med en ökning på 67 personer till sammanlagt 10 036 invånare. Även 2016 ökade befolkningen med 55 personer till sammanlagt 10 091 invånare och den sista december 2017 uppgick befolkningen till 10.114 personer.

Den sista december 2018 hade kommunen 10 106 invånare, vilket är en minskning med 8 invånare jämfört med föregående år. Totalt flyttade 489 personer in i kommunen under år 2018, medan 439 flyttade ut. Flyttnettot var alltså positivt med 50 personer, vilket är i nivå med 2017 då flyttnettot även var positivt med 56 personer. Födelsenettot blev negativt med 53 personer att jämföra med 2017 då födelsenettot uppgick till - 31 personer. År 2018 föddes 80 och 133 avled. Barnafödandet har jämfört år 2017 minskat, men då bör beaktas att år 2017 hade det högsta antalet födda barn på 20 år.

Den långsiktigt nedåtgående spiralen har ändå varit ett faktum ända sedan 1960-talet då invånarantalet uppgick till 12 600 invånare. Samtidigt har Transtrand och Sälen ökat kraftigt i befolkningen medan centralorten Malung endast haft en måttlig befolkningsminskning.

Malung-Sälens kommun har sex huvudsakliga tätortsområden: Malung, Sälen, Transtrand, Lima, Limedsforsen och Malungsfors.

Befolkning den 31 december 2016

 • Malung - 5 522 personer.
 • Yttermalung - 331 personer.
 • Tyngsjö - 122 personer.
 • Öje - 191 personer.
 • Malungsfors - 593 personer.
 • Limedsforsen - 601 personer.
 • Lima - 688 personer.
 • Rörbäcksnäs - 162 personer.
 • Fjällområdet Lima - 46 personer.
 • Transtrand - 490 personer.
 • Sälen - 1 046 personer.
 • Sörsjön - 134 personer.
 • Fjällområdet Transtrand - 165 personer.
Sidan uppdaterad 2019-12-03 av