• Kontakt

Möten och protokoll

På sidorna i menyn till höger kan du navigera bland handlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och dess utskott. Det finns också en sammanträdesplan publicerad, med datum över när mötena sker.

Sammanträdesplanen gäller för hela det pågående året. Kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger per år och kommunstyrelsen sammanträder en gång varje månad, med undantag för måanderna juli, augusti och januari. Hur ofta nämnderna sammanträder varierar, beroende på hur respektive nämnds storlek och ansvarsområden.

Kallelser med handlingar inför sammanträden publiceras cirka fem arbetsdagar innan det aktuella sammanträdet ska äga rum.

Protokoll över genomfört sammanträde publiceras när det har justerats, normalt cirka en vecka efter att sammanträdet ägt rum.

Vi publicerar kallelser och protokoll från föregående samt innevarande år. Om du vill ta del av äldre kallelser och protokoll kontakta nämndskansliet via kommun@malung-salen.se.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av