• Kontakt

Digitala kanaler

Det är viktigt för oss att ha dialog med kommuninvånarna och för att göra det enklare att kommunicera med oss finns vi på Facebook och Instagram. Ge synpunkter, ställ frågor och få diverse info från kommunen.

Sociala medier

För att kunna dela viktig info och snabbt nå ut till allmänheten använder vi sociala medier. Vi finns med på:


Kommunikatörer

Det är vi som jobbar med kommunikationen i organisationen.

malung-salen.se

På malung-salen.se finns all information för både kommuninvånare och besökare, bland annat kring barnomsorg, skola, vård, kollektivtrafik, gator, vägar, vatten, avlopp och fritidsaktiviteter. Här finns också info om hur vi jobbar för att stötta näringsliv, föreningsliv och för att bidra till kommunens tillväxt.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter kan du också fylla i ett formulär här.

Sidan uppdaterad 2021-10-01 av