• Kontakt

Grafisk profil

En enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt Malung-Sälens kommun och våra enheter.

Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, infor­mation etc.

Profilen gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc.

I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt skall framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt ”varumärke” på ett korrekt sätt.

Logotypen är vårt varumärke och kännetecken och ska alltid finnas med på alla typer av material där Malung-Sälens kommun är avsändare.

Kommunens logotyp finns i flera olika varianter och filformat. Den nedladdningsbara logotypen finns i eps för tryck. Om du vill ha en annan variant är du välkommen att kontakta kommunikationschef frida.liljequist@malung-salen.se.

Ladda ner logotypen:

Här ligger olika varianter av logotypen med transparent bakgrund att ladda ned:

Vem får använda kommunens logotyp?

Malung-Sälens kommuns logotyp är i första hand till för kommunen och våra verksamheter. Vi använder den när vi kommunicerar och marknadsför våra tjänster och service till dig som bor och verkar här. Leverantörer och samarbetspartners som samarbetar med oss och där kommunen är med kan också få använda vår logotyp.

Sidan uppdaterad 2021-10-01 av