• Kontakt

Lotteritillstånd

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor och för att sälja lotter krävs lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri
2.    Utse en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri (tillfälligt eller 3-årigt)
4.    Hämta ansökningsblanketter för tillstånd
5.    Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansökningsblankett och registrering av lotteri Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökningsblankett och registrering av lotteri bilaga Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Avgiften för ett 3-årigt lotteritillstånd (§17) eller tillstånd för ett specifikt större lotteri §15-16 Lotterilagen) är 300 kronor.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Lotteriföreståndaren ska kontakta kontrollanten innan lotterna beställs, efter att föreningen fått sitt tillstånd/registreringen är godkänd och att avgiften är betald. Kontrollantarvodet uppgår till tre procent av omsättningen.

Blankett för redovisning av lotteriet Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lotterikontrollanter

Södra kommundelen

Telefon:
E-post:

Norra kommundelen
Jan Fröbom
Högstrand 71
780 67 Sälen
Telefon: 0703-397 472
E-post: janfrobom@hotmail.com

Ansökan skickas till Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Stefan Forsman
Telefon: 0280-181 70
E-post: stefan.forsman@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2021-10-15 av