Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lotteritillstånd

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs det lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri

2.    Utse en lotteriföreståndare

3.    Val av lotteri – tillfälligt eller treårigt

4.    Hämta ansökningsblanketter för lotteritillstånd

5.    Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansökningsblankett och registrering av lotteriPDF

Ansökningsblankett och registrering av lotteri, bilagaPDF

Avgifter

Avgiften för ett treårigt lotteritillstånd (§17) eller tillstånd för ett specifikt större lotteri §15-16 Lotterilagen) är 300 kronor.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Lotteriföreståndaren ska kontakta kontrollanten innan lotterna beställs, efter att föreningen fått sitt tillstånd/registreringen är godkänd och att avgiften är betald. Kontrollantarvodet uppgår till tre procent av omsättningen.

Blankett för redovisning av lotterietPDF

Lotterikontrollanter

Södra kommundelen

Inger Eriksson Grahn

Backbyvägen 79

782 30 Malung

Telefon: 0280-104 14 eller 0706-030 344

E-post: inger.grahn@telia.com

Norra kommundelen

Jan Fröbom

Högstrand 71

780 67 Sälen

Telefon: 0703-397 472

E-post: janfrobom@hotmail.com


Ansökan skickas till Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Helena Rickardsson

Telefon: 0280-186 56

E-post: helena.rickardsson@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2019-02-25 av