• Kontakt

Idrottshallar

I kommunen finns hallar och anläggningar som kan bokas av föreningar, privatpersoner samt företag.

Maila din bokningsförfrågan till: bokningen@malung-salen.se

Frågor eller funderingar?
Kontakta fritidssamordnare Stefan Forsman 0280-181 70.

Bokningsbara lokaler** samt utlämning av nycklar och taggar

Bokad lokal/anläggning

Utlämningsställe

Utlämningstid, vardagar*

Rörbäcksnäs skola och idrottshall

Rörbäcksnäs skola

8.00 – 15.00

Sälenhallen

Sälens bibliotek

9.00 – 18.00

Sälens skola

Förvaltningshuset i Sälen

Ungärde skola och idrottshall

Ungärde skola

8.00 – 15.00

Bibliotekets sammanträdesrum

Malungs bibliotek

11.00 - 17.00

Blomsterbäckshallen

Blå hallen

Centralskolan

Grönlandsparkens scen

Gymnasieskolan

Idrottshall på Malungsfors skola

Idrottshall på Yttermalungs skola

Ishallen

Jannesgården

Jofahallen

Skidspåren på sportfältet

Utomhusbad Bullsjön

Idrottshall i Öje

kontakta Pia Jansson

070- 205 87 88

* Avvikande tider sommartid, se aktuella öppettider för respektive utlämningsställe

**Övriga lokaler (t.ex. skolkök) kan bokas vid förfrågan.

Säsongsbokning

Föreningar med kontinuerlig verksamhet ges möjlighet att boka sina fasta veckotider säsongsvis:

bokningen@malung-salen.se

  • Inomhussäsong (sept-maj) ansökan inlämnad senast 31 maj
  • Sommarsäsong (juni -aug) ansökan inlämnad senast 29 april

Använd denna blankett >>> Pdf, 331.1 kB.

Avbokning

Lokaler som har bokats ,men av någon anledning inte kommer att nyttjas som planerat, ska avbokas minst 24 timmar innan bokad tid. Avbokning sker via webben alternativt per mail eller telefon till bokningsansvarig. Lokal som inte bokas av senast 24 timmar innan avtalad tid kommer att debiteras.

Prioritering av tider vid bokning av hallar

Registrerade föreningar, organisationer och privatpersoner kan ansöka om tider till de säsonger som fritidsenheten schemalägger. Prioriteringsordningen gäller endast för hyrestagare som bokar sina tider terminsvis:

  1. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.
  2. Övrig barn- och ungdomsverksamhet.
  3. Elit (träning på elitnivå i inomhusidrott).
  4. Förening som bedriver motionsverksamhet i grupp vars aktivitet i huvudsak bedrivs inomhus.                                                                                                               
  5. Verksamhet som inte ryms inom ovan beskrivning. Kan vara regelbunden träning med fåtal deltagare, som inte bedrivs i föreningsformat.

Nycklar och taggar

När du hyr lokal av Malung-Sälens kommun kommer du behöva en så kallad tagg och/eller nyckel för att komma in i den lokal du har bokat. Taggen/nyckeln är personlig.

Säsongsbokning (inomhus/sommarsäsong)

Föreningar som bokar lokaler säsongsvis tilldelas en tagg och/eller nyckel per träningsgrupp som bokar en viss lokal. Taggar och nycklar lämnas vid säsongsstart ut av lokalbokningsansvarig. Varje gruppansvarig ska själv kvittera ut sin tagg/nyckel. Taggen/nyckeln återlämnas vid varje säsongsavslut, om inte annat överenskommet. För nyckel eller tagg som inte återlämnas i tid debiteras en avgift på 300 kronor.

Korttidsbokning

Vid korttidsbokning av kommunala lokaler finns det fem olika utlämningsställen för nycklar och taggar. Hyrestagaren hämtar och lämnar nyckel/tagg enligt överenskommelse.

Priser

Vid bokning av anläggning eller del av anläggning som inte avser evenemang är prislistan uppdelad i två olika prisgrupper: prisgrupp 1 och prisgrupp 2.

Prisgrupp 1: förening/organisation som definieras som bidragsberättigad enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. Politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige kan nyttja kommunens sammanträdesrum utan kostnad.

Med föreningsverksamhet avses föreningens ordinarie verksamhet där deltagarna består av föreningens medlemmar. Exempel på föreningsverksamhet är träningar, uppvisningar, läger, utbildningar, avslutningar och årsmöten.

Prisgrupp 2: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som definieras som ej bidragsberättigade enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag.

Privatpersoner folkbokförda i Malung-Sälens kommun ges 50% rabatt på hyran av hallar.

Lokal/anläggning

Prisgrupp 1

kr/tim

Prisgrupp 2

kr/tim

Rörbäcksnäs idrottshall

0-taxa

200

Rörbäcksnäs skola

Avtal

ej bokningsbar

Sälenhallen:- hel

0-taxa

600

- halv

0-taxa

350

- en tennis-/badmintonbana

0-taxa

300

Sälens skola

Avtal

ej bokningsbar

Förvaltningshuset i Sälen:- Fjällåsen (12 platser)

0-taxa

130

- Söderåsen (30 platser)

0-taxa

180

Ungärde skola

Avtal

ej bokningsbar

Ungärde idrottshall

0-taxa

200

Biblioteket i Malung:- Sammanträdesrummet (12 platser)

0-taxa

130

- Lilla studierummet (8 platser)

0-taxa

130

Blomsterbäckshallen

0-taxa

200

Blå hallen

0-taxa

500

- en tennis-/badmintonbana

0-taxa

300

- omklädningsrum/dusch enbart

0-taxa

150

Centralskolan

Avtal

ej bokningsbar

Grönlandsparkens scen

Avtal

Avtal

Gymnasieskolan

Avtal

ej bokningsbar

Idrottshall på Malungsfors skola

0-taxa

200

Idrottshall på Yttermalungs skola

0-taxa

200

Idrottshall i Öje

0-taxa

200

Ishallen

0-taxa

1000

- teorirummet (30 platser)

0-taxa

180

- omklädningsrum/dusch enbart

0-taxa

150

Jofahallen

0-taxa

350

- en tennis-/badmintonbana

0-taxa

300

- omklädningsrum/dusch enbart

0-taxa

150

Skidspåren på Sportfältet

0-taxa

Avtal

En så kallad 0-taxa innebär att lokal kan bokas gratis under förutsättning att:

  • Det är en organiserad gruppaktivitet, som ska ha minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre deltagare.
  • Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

0-taxan gäller även poolspel/cupper för barn och unga samt seriespel.

Om en förening står som hyresgäst och låter annan verksamhet nyttja den avgiftsfria hyrtiden, kan föreningen faktureras hyrestiden eller gå miste om avgiftsfriheten.

Det är inte tillåtet för förening att ta ut avgift av medlemmar för hyra vid aktivitet enligt 0-taxa. Omklädningsrum kan inte garanteras vid bokning av anläggningar.

Evenemang

Vid bokning för evenemang upprättas separat avtal. Eftersom evenemang inte är föreningarnas ordinarie verksamhet gäller inte 0-taxan.

Med evenemang menas i detta sammanhang verksamhet som pågår under en längre sammanhängande period och som därmed begränsar utrymmet för andra verksamheter, samt aktiviteter som medför extra arbete, planering eller andra kostnader för kommunen. Exempel på evenemang är tävlingar, cup/mästerskap, övernattningar, konserter, mässor, loppis, andra publika event, områdesdagar och när en anläggning ska användas för annan verksamhet än den är avsedd för.

Evenemangspriserna gäller för anläggningar i befintligt skick, under respektive anläggnings öppettider, samt normal städning av lokalen. I annat fall tillkommer extra kostnader.

Ansökan om evenemang

Vid evenemang ska särskilt avtal upprättas med bokningen. Arrangören ska vid varje aktivitet beskriva denna på en evenemangsansökan (bilaga 1, se nedan). Ansökan om evenemang ska ha inkommit senast 8 veckor före evenemangets start.

Pris för övernattning i idrottshall

Upp till 20 personer 700 kronor
20-40 personer 1200 kronor
40-60 personer 1600 kronor
61 personer och uppåt 2500 kronor

Observera att detta endast gäller för föreningar. Inte privatpersoner. Priserna gäller per påbörjad dygn.

Avgifter

Vid förseelser utanför gällande ordningsregler kommer faktiska avgifter och kostnader att debiteras. Upprepade förseelser kan leda till avstängning.

Uthyrning i andra hand

Prisgrupp 2

Ej återlämnad tag

300 kr

Ej återlämnad nyckel

1000 kr

Ej återställd utrustning

Faktisk kostnad

Skadegörelse

Faktisk kostnad

Öppen ytterdörr

400 kr

Öppet fönster

400 kr

Tänd belysning i eller på

anläggning

400 kr

Larmutryckning

Faktisk kostnad

Verksamhet på ej bokad tid

Prisgrupp 2/påbörjad timme

Övrig verksamhet bokad

som föreningsverksamhet

Prisgrupp 2

Bokad och/eller tilldelad tid

som inte nyttjas

Prisgrupp 2/påbörjad timme

Ej genomförd grovstädning

Faktisk kostnad

Sidan uppdaterad 2022-03-16 av