Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Hembygdsgårdar

Interiör från Västagården i Lima

I en bygd är det viktigt
att värna om det lokala kulturarvet.
Malung-Sälens kommun har fem
hembygdsgårdar att besöka.

Finnmarkens och spelmannnen Lejsme Pers
historia möter man i Lejsme Pers stuga.
Övriga hembygdsgårdar, Malungs hembygdsgård,
Västagården i Lima, Olnispagården i Transtrand samt Rörbäcksnäs hembygdsgård, som alla berättar om
framför allt bondesamhällets historia.

Se respektive hembygdsgårds sidas kontakt- där hittar Du namnen på de ansvariga, som kan svara på
frågor om öppettider och program.

Sidan uppdaterad 2017-09-07 av