• Kontakt

Kulturpris

Kommunens kulturpris delas årligen ut till personer eller grupper som genom frivilliga och ideella insatser eller på annat sätt främjat kommunens kulturella intressen.

Jan Larsson får blommor och check av kultur- och fritidsnämndens ordf. Åsa Hedlöf (S) och förvaltningschef Linda Örneblad.

Kulturpriset 2021: Jan Larsson, Lima, fiolbyggare och spelman

Motiveringen:

Årets kulturpristagare är en person som med god hantverksskicklighet har gjort sig ett världskänt namn i musikkretsar. Han förvaltar ett arv och en tradition genom att som fiolbyggarmästare bygga utmärkta fioler och cellon i sin verkstad i Lima kyrkby. Hans skicklighet har belönats flera gånger då hans instrument har utsetts bland de hundra bästa i världen. Dessutom förgyller Jan själv många tillställningar i kommunen genom sitt spelande i Transtrands spelmanslag.

Pristagare 2020 är Patrik Thuresson och Anne Törnlind

Kulturpriset 2020

Anne Törnlind har jobbat på Skålmogården i närmare 40 år. 1989 gick hon en utbildning som kallades ”Musik i vården”. Det blev startskottet till en verksamhet som numera är mycket omtyckt och uppskattad av såväl de boende som deras anhöriga.

Patrik Thuresson får priset för sitt idoga arbete med att finna, röja och märka upp gamla fäbodstigar. Det är många gånger ett detektivarbete att lista ut var de har banat vägen genom skogen och många gånger har han intervjuat äldre för att ta reda på det han inte kunnat utläsa från gamla kartor.

Kulturpriset utgörs av 10 000 kronor samt diplom. Det år då kulturpriset ej utdelas, reserveras medlen till kommande år.

Fullmäktiges ordförande Jörgen Norén (S) delade ut priset 2019.

2019
Bente Mellqvist Danielsson och Jörgen Danielsson

"För deras mångåriga arbete med att lyfta Malungs kvarnstensbrytnings historia och traditioner. Bente och Jörgen har på olika sätt bekantgjort brytningens historik och kvarnstensgubbarnas metoder och levnadsöden för en större publik. Bland annat inom föreningen Quarnstensgrufvans Vänner, som de varit med och startat, som ordnar olika aktiviteter kring kvarnstensbrytningen men också med annat historiskt innehåll.

2018
Erik (Lännviks) Karlsson

"Lännviks" Erik Karlsson tilldelas kommunens kulturpris, och motiveringen lyder:
"En driven revymakare som med sin komiska talang och träffsäkerhet kring aktuella lokala företeelser alltid bjuder publiken på ett gott skratt. Han visar god språkförmåga i sitt manusskrivande och lyfter fram malungsmålet som ett fungerande vardagsspråk. På ett förtjänstfullt sätt för han bygdens mångåriga lokalrevytraditioner vidare in i framtiden och han har verkligen satt Lännviken och Öje på kartan."

2017:
Mass Elisabet Larsson

"Kulturpriset 2017 tilldelas Mass Elisabet Larsson för hennes mångåriga arbete med att fördjupa sig i och dokumentera olika sidor av Malungs kulturarv. Främst malungsmålet men även företeelser som emigration, dräktbruk, gåramålare med flera som hon delger allmänheten genom sin flitiga medverkan i Skinnarebygd.

Elisabet verkar i det tysta – oförtrutet och envist – med ambitionen att bevara och förmedla delar av vårt kulturarv, till exempel genom skrifter och utställningar. Boken om malungsmål är bara ett exempel på hennes kunnande och engagemang för malungsbygden."

2016:

Vild Hasse Bengtsson

”En gång tänkte han bli präst men i stället blev han
sjöman, soldat och slutligen korvhandlare.
Mästaren i munvighet och korvens främste skald.
En rikskändis med eget museéum.
Han har fått utmärkelser av kung och ”oknytt” och är en av
Malungs största personligheter.
Han ser alltid det fina i varje människa han möter,
har många gånger hjälpt de utsatta i samhället.
Älskar sin hembygd och tar varje tillfälle i akt
för att marknadsföra både den och sina
fantastiska korvar.”

2015:
Bertil Elfström

"En riktig eldsjäl och kämpe för bygden och dess utveckling.
Det ideella arbetet har alltid stått i fokus och föreningarnas
betydelse för barn och ungdomars hälsa och väl.
För Bertil är ingenting omöjligt, hans livsglädje och
entusiasm smittar av sig på alla i hans närhet.

När skinn i Malung började dala, och föreningarnas ekonomi
var dålig, fick skinnfabrikören för sig att starta
dansbandsveckan- vilket tok tyckte människor då!
Bertil tänkte annorlunda; -Kan man sjunga visor i Västervik en hel vecka,
så kan man dansa i Malung en hel vecka också!
Det blev succé i kubik, 30 år har nu gått och det är dags att ära
Bertil för hans fantastiska idé!"

2014:
Hampus Kurt Jonsson
"För hans arbete med konstgrafiska föreningen och dess engagemang
att föra ut konstintresset till inte minst barn och unga.
Dessutom för att han har dragit igång konst- och hantverksrundan i
Malung, Sälen och Lima och för att han varje år drar igång den igen.  
Han har genom sitt engagemang och kunnande även bidragit och bidrar
till kulturlivet i Malung på andra sätt: bygdeboken Skinnarbygds återuppståndelse,
att ordboken i Malungsmål sammanställdes och kom i tryck, konstresor med mera."

2014:
Timea Hedlund
"För hennes stora engagemang för dans och sitt sätt att sprida detta
intresse vidare som ringar på vattnet till fler och fler ungdomar i Malung.
Under hennes ledning har dansen i kommunen ökat fem gånger om.  
Alla som vill får vara med och dansa och alla blir stjärnor i den avslutande dansuppvisningen.
Denna show har blivit ett viktigt, roligt och inspirerande inslag i kommunens kulturliv."

2013:
Inga-Brita Berglin
”Med sina gedigna kunskaper inom det textila området,
främst vävning, har Inga-Brita medverkat till att bevara,
föra vidare och utveckla det textila arvet i stort
men framför allt i Lima socken, bl.a genom framtagande
och framställande av tyger till Limadräkten
men även många andra textilier,
vilka annars skulle ha fallit i glömska.
 Hon har invigt otaliga intresserade i vävningens mysterier,
såväl i teoretiskt kunnande som det praktiska hantverket,
förenat med en säker känsla för det estetiska.
I kurser, skolor, vävstugor etc. har Inga-Britas
engagerade och inspirerande sätt visat många
vägen till ett avkopplande, konstnärligt och
komplicerat hantverk, vävning.
Inget är för svårt, inget för simpelt.
Drivkraften tycks vara att få delge andra,
det fantastiska med att kunna utöva och
uttrycka sig i ett hantverk som är både traditionellt
och framåtblickande.
Hennes livslånga kulturgärning har
satt och sätter värdefulla spår i bygden."

2012:
Täpp Lars Arnesson
"Genom stort kunnande och engagemang sprider han kunskap
om bygdens kulturhistoria och med sitt nyskapande utifrån
traditionen sätter han Malung-Sälens kommun på kartan.
Han visar att det går att leva på landsbygden på 2000-talet
med en fot i det gamla fäbodlivet och en i det moderna samhällets mode och kultur."

2011:
Lima motorsällskap
"Kultur är ett begrepp som ska användas i vid bemärkelse,
där aktiviteter som höjer människors livskvalitet för både gammal och ung,
tjej som kille, bör uppmärksammas.
Lima Motorsällskap har en bred motorverksamhet där medlemmar
under många år med stort engagemang organiserar både träning
och tävling, till glädje för både lokalbefolkning och tillresta.
Lima Motorsällskap har många aktiva inom rally, rallycross,
folkrace, motorcross, skotercross och enduro.
Klubben har bland annat gjort sig känd för att få fram skoterförare
i mästarklass och som arrangör av det populära vinterrallyt LBC-Ruschen"

2010:
Kultur i Tiomilaskogen
''För sin förmåga att engagera och entusiasmera en bygd till att
visa sitt kulturarv, samtidigt som nya professionella kulturyttringar
får sin givna plats. Tradition med vision när det fungerar som bäst.''

2009:
Johan Eriksson
"Johan Eriksson visar med stort engagemang och stor känsla
att han månar om vår bygd och dess kultur.
Genom sin musikaliska ådra och genom sitt enorma nätverk
lyckas han genomföra och utveckla otroligt fina kulturella evenemang i bygden."
 
Leif Thoors, Ingvar Eriksson och Ture Olofsson
"Trion Leif Thoors, Ingvar Eriksson och Ture Olofsson har under 30 år
troget ställt upp på träningskvällar, midsommarens alla
uppvisningar med stora danslaget, med ungdoms- och barnlaget,
på alla resor och fester, vardag som helg, dagtid som kvällstid i regn och sol.
 
2008:
Margaretha Hedblom
"En värdig mottagare av årets kulturpris.
Margaretha Hedblom har arbetat mycket engagerat för kulturlivet i Malung-Sälens kommun. Med sin stora och breda kunskap och sin forskargärning
har hon gett oss inblickar inom varierande intresseområden.
Hon är en aldrig sinande källa av inspiration och entusiasm."
 
2007:
Dala Riot
"Ungdomsföreningen Dala Riot består av ett gäng unga och entusiastiska
tjejer och killar, som helt ideellt och med stor energi planerat
och med stor bravur genomfört flera stora arrangemang
för unga i Malung-Sälens kommun.
De har visat att med mod och styrka, kan man åstadkomma mycket."
 
Wiking Cederblad
"Wiking har under många år visat stort engagemang i musiklivet i olika konstellationer.
Han har ställt upp och hjälpt till vid dragspelsstämmor, lokalrevyer,
bystuguträffar samt skivinspelningar.
Nu är han också engagerad i Västerdala Storband.
Många dragspelare har kommit från stora delar av Sverige till Malung
för att få Wiking som ackompanjatör då han lyfter och stöder de som står längst fram."
 
Hans-Ove Hansson
"För att under fyrtio års tid i Transtrand och Lima, både i sorg och glädje,
med värdighet och känsla förmedlat sångernas budskap."
 
2006:
Malungs Orkesterförening
"Det är unikt i Sverige att en ort av Malungs storlek sedan 80 år tillbaka
har en egen symfoniorkester, som vid flera tillfällen varje år
förgyller Malungsbornas musikliv med konserter."
 
2005:
"Talô mâlungsmål" och "Transtrandsmålsgruppen"
"För sitt viktiga och engagerade arbete med att dokumentera
och söka bevara sin hembygds mål och föra det vidare till kommande generationer".
 
2004:
Kathy och Göran Johansson
"För sitt varma engagemang och sin mångåriga medverkan
i Skinnarspelet samt för sitt stora och oegennyttiga arbete
bland barn och ungdomar när det gäller att skapa intresse för
och inspirera till bland annat teater och konst"
 
Ingegerd Grellsgård
"För sitt långa och ideella arbete för musiklivet i Malung".
  
2003:
Transtrands Spelmanslag
"Transtrands spelmanslag representerar sin hembygd som kulturbärare
av Västerdalarnas musik, traditioner och historia.
Deras musik förenar "gamla och nya" sälenbor, den inspirerar och
bygger broar mellan olika generationer, mellan ortsbor och turister.
Deras närvaro i högtider och turistiska arrangemang - från skolavslutningar
till Speldosa - sprider glädje och skapar feststämmning.
Transtrands spelmanslag är en utomordentlig förebild för
den unga generationens spelmän, där deras ledare Lasserk Stig Larsson
som mycket god pedagog för folkmusiktraditionen och stoltheten för hembygden vidare."
 
2002:
Yvonne Eriksson
"För mångårigt betydande arbete bland barn och ungdom
som författare och kompositör till musikaler och musikpjäser
samt för sitt senaste verk, bygdespelet "Under samma himmel",
där hon förlägger det eviga temat om att leva i endräkt till finsk
"invandringstid" på 1600-talet i Dalarna".
 
Bernt Hellberg
"För värdefull dokumentationsinsats för arkivet i Rörbäcksnäs,
för hängivet hembygdsarbete inte minst bland barn och ungdomar
och för mångårigt inspirerande redaktörsskap för skoltidningen "Hartass".
 
Inge Persson
"För livslång fotografisk dokumentation av bygd och folk i Lima, Transtrand och Malung".
 
2001: Inget pris utdelat
 
2000:
Inger Döhl
"Får sitt kulturstipendium för sina forskningar i såväl Malungs sockens
utvandrarhistoria som sina forskningar i malungsmålet.
Hon har på olika sätt i skrift, genom föredrag och studiecirklar
inte bara dokumenterat viktiga delar av bygdens historia utan också
inspirerat andra att lära sig mera om sin egen historia".
  
Tore Johansson
"Får sitt kulturpris för sina förnämliga insatser i
Transtrands sockens hembygdsarbete och för sina
forskningar i socknens släkter och utvandrarhistoria".
 
1999:
Hars Åke Hermansson
"För sin dokumentering, spridning och bevarande av den kulturbärande musiken".
 
Målar Lennart Johansson
"För sina mångkulturella insatser för sin bygd".
 
Hugo Gustavsson
"För sitt engagemang vid tillkomsten av kommunens sockenböcker".
 
1998:
Marie Bengtsson och Bengt Matsson
"För att de under många år förgyllt Malungs musikliv med konstmusik.
Både genom eget agerande och genom att entusiasmera andra.
De har genom sitt arbete, ofta ideellt, för all framtid
satt en prägel på musiklivet i Malung".

1997
Elis Modh
tilldelas kulturpriset för sitt långa och engagerade arbete med Malungs Bio.
Elis Modh ger sedan decennier tillbaka malungsborna möjlighet
att följa med i filmvärlden, ta del av det aktuella utbudet och se film
i det format som film är skapad för.
 
1996:
Olle Forsman
"En välkänd personlighet i Malung, självlärd i mycket, bl.a.
utforskare av Postvägen och traktens geologi."
 
1995:
Elsa Persson
"För att hon engagerat och helt ideellt under många år fört en
kulturbärande tradition vidare genom att lära kommunens
barn dansa folkdanser och ge uppvisningar".
 
Anna Tros
"För att hon engagerat och helt ideellt under många år fört en
kulturbärande tradition vidare genom att lära kommunens
barn dansa folkdans och ge uppvisningar".
 
1994:
Aino Trosell
"För att hon befäst Malungs plats på den litterära kartan,
hämtat motiv från hembygden i sina böcker
och med nya impulser bidragit till kulturdebatten".
 
1993:
Therese Jonsson
"Som på ett förtjänstfullt sätt främjat de kulturella intressena
inom kommunen genom sina musikaliska insatser.
Therese Jonsson har med sin cello medverkat i olika musikaliska
sammanhang och visat prov på stor begåvning och etusiasm."
 
Anneli Jonsson
"Som på ett förtjänstfullt sätt främjat de kulturella intressena
inom kommunen genom sina musikaliska insatser.
Anneli Jonsson har med sin fiol medverkat i olika musikaliska
sammanhang och visat prov på stor begåvning och etusiasm."
 
1992:
Sillerö byaråd
"som under flera år med stort engagemang insamlat och
bearbetat material om den egna byn.
Arbetet som utförts på ideell basis har resulterat i
en mycket vacker bok, "Med rötter i Sillerö".
 
Åkerlars Ella Eriksson
"För att hon sakkunnigt och helt ideellt bistått privatpersoner,
författare och forskare med uppgifter ur olika arkiv.
Hennes uppoffrande arbete har varit av stor betydelse för
utgivandet av Lima- Transtrands sockenböcker."
 
1991:
Emanuel Torris
"För hans arbete med restaureringen av kvarnområdet i
Jägra och fäbodstigen mellan Romarheden och Hålia."
 
Ivar Göransson och Erik Göransson
" För deras gärning att bevara och levandegöra den gamla skogshanteringen."
 
1990:
Täpp John Erik Pettersson
"För att han under många år som forskare, författare och redaktör
tillfört Malung, Lima och Transtrand en ovärderlig historisk,
kulturhistorisk och naturvetenskaplig dokumentation,
vilken spridits till såväl privatpersoner som institutioner
både inom och utom landets gränser".
 
Nirs Gunnar Persson
 
1989:
Eric Jers
"För ett halvsekellångt och hängivet arbete med att i ord och bild
dokumentera och förmedla skinnartraditionen i Malung".
 
Karin Edwardsson-Johansson
"För att hon hängivet förmedlat och fört vidare den gamla
fäbodmusiken framför allt den sk. "Transtrandskölningen"
 
1988:
Tore Lispa
"För hans hängivna arbete som ledare för barn- och ungdomskörerna
i Lima och Rörbäcksnäs".
 
Inge Wortzelius
"För att han har berikat kommunens musikliv genom sitt arbete
med barn- ungdoms- och vuxenkören, varvid såväl traditionell
kyrkomusik som även folkmusik från Västerdalarna framförts".
 
1987:
Conrad Hansson
"För hans forskningsarbete om Rörbäcksnäs och hans
medverkan till bildandet av hembygdsföreningen där".
 
Olle Janbell
"För hans omfattande forskning om emigrationen från Malungsbygden".

Pell Algot Eriksson
"För hans forskning och upplysning om Malungsbygdens natur och kultur".
 
1986:
Ingvar Helje
"För hans mångåriga konstnärskap och ambitiösa ideella arbete
med att sprida intresset för konst i Malungsbygden".
 
Gösta Gudru
"För hans mångåriga konstnärskap som rönt framgång även nationellt
och hans insats för att sprida konstintresset i kommunen".
 
1985:
Kalle Almlöf
"För hans insats för folkmusiken, både att ta till vara traditionen
och att göra den levande för en bred publik".
 
Anders Rosén
"För hans insats för folkmusiken, både att ta till vara traditionen
och att göra den levande för en bred publik".
 
1984:
Sånggruppen Fjedur
"För deras uppskattade framförande av folkmusik, kristen
och afrikansk musik, vilket berikat musiklivet i kommunen".
 
1983:
Wille Toors
"För hans mångsidiga kulturarbete som musiker och hembygdsforskare".
 
1982:
Marit Paulsen
"För hennes författarskap bl.a. med motiv från Västerdalarna och hennes
opinionsväckande insats i miljöfrågor och fredsarbete".
 
1981:
Olof Hampus
"För hans mångåriga historieforskning om Malungsbygden.
Forskningsresultaten har fått en omfattande publicering och
vittnar om stor inlevelse och kunskap".
 
1980:
Göte Hultgren
"För hans långa och ovärderliga insats som spelman åt Malungs folkdanslag".
 
Sven Bohm
"För hans mångåriga samt musikaliskt och organisatoriskt skickliga
arbete som ledare för Malungs spelmanslag".
 
Malungs Spelmanslag
"För dess uppoffrande arbete att bevara och utveckla bygdens rika musikarv".
 
1979:
Dansar Erik Halvarsson
"För hans uppoffrande arbete som föreståndare för Folkparken Orrskogen".
 
Irene Matsson
"För hennes pionjärarbete med att tillvarata äldre fotografier".
 
1978:
Mass Evald Henriksson, Agnes Larsson, Bondas Ivar Larsson och
Anton Moberg

"För deras insatser inom hembygdsvården".

Sidan uppdaterad 2021-08-31 av