• Kontakt

Kontakta oss

Malung-Sälens kommun

Postadress: Box 14, 782 21 Malung

E-post: kommun@malung-salen.se
Telefontid: måndag-torsdag 07.30-16.00 samt fredag 07.30-15.00
Växeln: 0280-181 00

Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, ang. kommunens fastigheter samt vatten/avlopp,
ring 023-200 38.

Kommunchef
Christina Holback
Telefon: 0280-181 32
E-post: christina.holback@malung-salen.se

Kanslichef
Christina Semdahl
Telefon: 0280-181 33
E-post: christina.semdahl@malung-salen.se

Kommunikationschef
Frida Liljequist
Telefon: 0280-186 40
E-post: frida.liljequist@malung-salen.se

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen
Hans Unander (S)
Telefon: 070-686 18 10
E-post: hans.unander@malung-salen.se

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen
Mikael Östling (M)
Telefon: 0280 - 181 31
E-post: mikael.ostling@malung-salen.se

Dataskyddsombud för Malung-Sälens kommun
Titti Hedin Kvick
Telefon: 0280-186 88
E-post: dataskyddsombud@malung-salen.se

Beställning av färdtjänstresa
Dalatrafiks beställningscentral
Telefon: 0774-44 00 00
E-post: bokning@dalatrafik.se

Räddningstjänsten i Malung
Telefon: 0280-182 60

Gata och park
Arbetsledare Anders Solin
Telefon: 0280-185 89
E-post: anders.solin@malung-salen.se

Skolkansliet
Kontaktuppgifter

Ungdomsmottagning
Telefon: 0280-49 82 60

Missbruk och beroende
Telefon. 0280-188 17

Försörjningsstöd
Telefon: 0280-188 17

Biståndshandläggare
Kontaktuppgifter

Konsumentvägledning
Telefon: 0280-181 09
E-post: konsument@malung-salen.se

Bibliotek
Jenny Oskarsson, bibliotekschef
Telefon: 0280-183 03
E-post: jenny.oskarsson@malung-salen.se 

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 0280-181 47
E-post: stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
Detaljplaneärenden, e-post: plan@malung-salen.se
Kontaktuppgifter

Miljökontoret
Leif Silversund, miljöchef
Telefon: 0280-181 46
E-post: leif.silversund@malung-salen.se
E-post: miljokontoret@malung-salen.se
Kontaktuppgifter

Turistbyrå
Kontaktuppgifter

Överförmyndare
Telefon: 0280-181 91
E-post: overformyndaren@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2021-12-07 av