• Kontakt

Coronalättnader från 15 juli

2021-07-15

När coronarestriktionerna i Sverige lättas från den 15 juli kan till exempel de aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med fullkapacitet.

Detta gäller från och med femtonde juli

Så många kan delta i evenemang

Inomhus utan sittplatser: 50 personer

Inomhus med sittplatser: 300 personer

Utomhus utan sittplatser: 600

Utomhus med sittplatser: 3 000

Motionslopp: 900 personer

Demonstrationer: 1800

Idrott, fritid och kultur

Rådet om att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.

Eftersom smittspridningen av covid-19 stadigt minskar har Malung-Sälens kommun beslutat att öppna upp samtliga idrottshallar igen.

Öppettider på krogen

Restriktionerna på serveringsställens öppettider slopas helt. Från och med den 1 juli får krogarna ha öppet efter 22.30.

Restriktionerna gällande storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus.

Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

Privata fester

Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50 från 1 juli.

Arbetsplatser och föreningar

Föreningar rekommenderas inte längre ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans.

Inte heller konferenser och tjänsteresor bör skjutas upp – dessa kan ordnas med smittskyddsåtgärder. Fortsättningsvis rekommenderas distansarbete.

Kollektivtrafik

Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.

Yta för besökare

Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponeras tas bort.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterad 2021-07-15 av