• Kontakt

Distansstudier för åk 6-9 på Centralskolan

2022-01-18

Centralskolan inför distansundervisning från och med 19/1 till och med måndag den 24/1 och det gäller alla årskurser 6-9.

I den uppkomna situationen med flera fall av familjekarantän och positiva Covidfall, så
innebär den höga frånvaron bland både personal och elever, att detta är den bästa lösningen
för att fortsatt kunna bedriva undervisning under de aktuella dagarna.

Om man som vårdnadshavare upplever att distansundervisningen inte fungerar för sitt barn,
kontakta expeditionen på tel. 0280-18203 alt. 18219 för snabb hantering och vidare planering.

Elever i särskilda undervisningsgrupper kommer att ha fortsatt undervisning på skolan.

Ny information kommer senast måndag 24 januari.

Sidan uppdaterad 2022-01-18 av