• Kontakt

Fyrverkerier - vad gäller?

2020-12-30

På nyår är det många som vill fira in det nya året med att skjuta fyrverkerier, men det är viktigt att vara försiktig och visa stor hänsyn.

I kommunen har vi inga lokala föreskrifter om fyrverkerirestriktioner, utan det är samma som gäller i resten av landet.

Det kan krävas tillstånd att skjuta upp fyrverkerier på allmän plats eller i samband med en allmän tillställning, så är man på privat mark ska det vara okej och tillåtna varor.

Man ska absolut använda sunt förnuft och inte skjuta fyrverkerier t.ex. i närheten av gårdar med djurhållning. Självklart måste man ha fyllt 18 år också.

Privatpersoner får hantera fyrverkerier som finns i föreskrift MSBFS 2019:1, Bilaga 1 med klass F1-F3, under de villkor som finns i bilagan.

I ordningslagen 1993:1617 finns följande paragraf: 7 §: Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Så om man tänkt skjuta upp fyrverkerier, ska man alltså försäkra sig om att det inte finns risk att människor eller egendom (t.ex. djur eller fastigheter) kommer till skada.

Sidan uppdaterad 2020-12-30 av