Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Klargörande om rösträtt

2020-09-04

Då kommunen fått flera frågor kring begreppet ”medlem i kommun” och vem som har rösträtt i den kommunala folkomröstningen om Ripfjället den 27 september vill vi lämna följande klarläggande.

Fullmäktigemöte Orrskogen

I kommunallagen 5§ nämns att den som äger fast egendom (t.ex. mark) är medlem i kommunen. Medlem i kommun, i den meningen, har ingenting att göra med rösträtt i kommunala folkomröstningar.

Rösträtt i kommunala folkomröstningar styrs endast av Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 5§. Den som är folkbokförd i kommunen och är minst 18 år på omröstningsdagen, i vissa fall kompletterat med tillägg, har rösträtt. Röstlängden upprättas 30 dagar före omröstningsdagen.

Kommunen har ingenting att göra med upprättandet av röstlängd. Detta sköts till 100 % av Skatteverkets folkbokföringsregister.

Sidan uppdaterad 2020-09-07 av