• Kontakt

Lokal mat i fokus i ny upphandling

Joakim Åslund och Jennie Eriksson, kostchefer i Malung-Sälens kommun.

2021-05-10

Malung-Sälens kommun har tillsammans med grannkommunerna i Vansbro, Mora, Orsa, och Älvdalen nu gjort en gemensam upphandling av livsmedel till sina verksamheter inom vård och omsorg samt skolorna.

- Det här är ett arbete som hållit på i ungefär ett år och vi startade tidigt en dialog med våra kommunpolitiker om vad de tycker är viktigt när det gäller maten i våra kommuner, säger Jennie Eriksson, kostchef inom socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun.

Det är Jennie Eriksson som tillsammans med Joakim Åslund, kostchef för kommunens skolor och förskolor, som har arbetat med den här nya livsmedelsupphandlingen för Malung-Sälens del.

De har också haft samtal och diskussioner med tilltänkta lokala matproducenter, tittat tillsammans med de andra fyra dalakommunerna på statistik på hur man tidigare handlat livsmedel och gjort översyn på vad som finns i vår närhet. Utifrån det har man fått fram ett förfrågningsunderlag och tyngdpunkten har varit att handla så lokalt som möjligt.

– När vi träffade politiken var de väldigt tydliga med att maten ska vara så närproducerad som möjligt. Det är något som alla fem kommunerna gemensamt verkligen värnar om, säger Joakim Åslund.

Det finns en livsmedelsstrategi som också har legat till grund för denna upphandling som i korthet innebär att nå en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar i Sverige, samtidigt som vi når relevanta miljömål. Hela livsmedelsstrategin finns att ta del av på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.

Under pandemiåret 2020 har dessutom beredskapsfrågan blivit högaktuell då vi behöver säkerställa att vi har mat till våra verksamheter om en större kris skulle uppstå.

– Jag tycker att våra kostchefer har gjort ett bra jobb för att motivera lokala företag att skicka in anbud till oss. Jag hoppas också att fler företagare från vår kommun finns med i våra framtida upphandlingar och att man ser möjligheten att leverera livsmedel till några av våra dalakommuner så att vi kan få fler lokala matproducenter, säger Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen.

Sidan uppdaterad 2021-05-10 av