• Kontakt

Nominera till Idrottspriset 2021

2022-01-05

För att premiera en idrottslig prestation har kommunen ett årligt idrottspris.

Priset kan belöna till exempel ett genomförande av ett lyckat idrottsevenemang, en inspirerande ungdomsledare, en organisation eller en idrottslig prestation.

Prissumman uppgår till 10 000 kr, fördelas på en eller flera vinnare och avser idrottsåret 2021.

Förslag till pristagare, med motivering, skickas till:
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

eller mail kulturochfritid@malung-salen.se

OBS! Förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 24 januari 2022.

Tidigare idrottspristagare hittar du här >>>

  1. Idrottspriset utdelas årligen till idrottsledare eller individuella idrottare som är födda, bosatta eller verksamma i Malung-Sälens kommun. Priset kan även delas ut till en ideell förening som är registrerad i Malung-Sälens kommun.
  2. Pris kan endast utdelas en gång till samma person/förening. Samma person/förening kan få det igen om det vid tidigare tillfälle har delats med andra stipendiater.
  3. Förslag på pristagare lämnas av allmänheten under januari månad. Även Kultur- och fritidsnämnden kan nominera pristagare.
  4. Idrottspriset uppgår till en summa av 10 000 kronor, att fördelas på en eller flera vinnare.
  5. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare på årets första sammanträde.
  6. Kultur- och fritidsnämnden kan avstå från att besluta om att utdela pris om man bedömer att det inte finns tillräckligt med kvalificerade kandidater eller om för få nomineringar kommit in.
Sidan uppdaterad 2022-01-05 av