• Kontakt

Nu ska centrala Malung bli tryggare

2021-07-07

Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef Mora och Hans Unander (S).

Malung-Sälens kommun ska tillsammans med polisen arbeta brottsförebyggande i centrala Malung för att få en tryggare miljö, bland annat i Grönlandsparken.

Kommunens lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) har tagit fram en lägesbild utifrån inkomna synpunkter från allmänheten som bland annat beskriver nedskräpning och ordningsstörande i Malung vilket gör att besökare till exempel väljer att avstå att besöka Grönlandsparken.

I ett medborgarlöfte undertecknat av Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef Mora och Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande kommer man tillsammans att öka närvaron under sommaren 2021. Polisen kommer att patrullera i centrum och dessutom kommer ordningsvakter vara synliga i området.

Genom det här arbetet med högre närvaro vill vi åstadkomma ökad trygghet i området och att de som stör den allmänna ordningen i centrum ska förstå att deras beteende inte är önskvärt.
Kommunen och polisen kommer att dokumentera sina aktiviteter och åtgärder i området kring centrala Malung som sedan kommer att följas upp och utvärderas på det lokala BRÅ-mötet den 15 september.

Sidan uppdaterad 2021-07-07 av