• Kontakt

Nya medarbetare till SITE 3

Välkommen Elisabet Asp Christiansson och Jenny Back som tillträder sina nya tjänster i SITE 3-projektet 18 mars respektive 27 april.

Elisabet Asp Christiansson kommer närmast från Visit Dalarna där hon varit affärsutvecklingschef. Nu blir hon projektledare för SITE 3, med placering i Sälen. Där kommer en del av hennes uppdrag bli internationalisering och hållbarhet.

- Jag har saknat fjällen men nu har jag fått en möjlighet att vara där i några år, säger Elisabet.

Jenny Back är informatör på Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall) och kommer nu att bli hållbarhetskoordinator.

- Att få arbeta med hållbar destinationsutveckling inom SITE-regionen blir en rolig och spännande utmaning. Det känns samtidigt angeläget, i den expansionsfas med internationalisering man nu befinner sig i, att arbetet med att bli hållbara besöksdestinationer sker parallellt och att regionen stärks som besöksmål av hållbarhetscertifiering, säger Jenny.

- Särskilt fokus, i min roll, ligger på infrastruktur-, avfalls- och återvinningsfrågor, där förhoppningsvis mina erfarenheter från bl.a. Nodava kommer till nytta, ett jobb som för 15 år sedan inleddes med införande av utökad källsortering i bl.a. Malung-Sälens kommun.

Jenny kommer bland annat leda hållbarhetsarbetet och operativa insatser inom projektet samt ha ansvar för den löpande projektadministrationen för hela projektet.

Jenny Back och Elisabet Asp-Christiansson.

SITE 3: en hållbar internationell världsdestination

SITE-regionen består av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal och målet med projektet SITE 3 är att denna region ska bli en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår.

SITE-regionen är i en expansionsfas. Besöksnäringen är en betydande basnäring och regionen har tillväxt även inom andra branscher, som indirekt har sysselsättning genom besöksnäringen. SITE-kommunerna behöver stärka regionen gemensamt med innovativa processer och nära koppling forskning och utveckling.

I en politisk och affärsmässig överenskommelse ska parterna fortsatt stärka näringens expansion, satsa brett på kompetensutveckling och hantera gemensamma gränshinder och infrastrukturella utmaningar.

Projektet ska stärka besöksnäringen och regionen genom hållbarhetscertifiering, bygga upp en gemensam gränsöverskridande kompetensmiljö samt utveckla nya och gränsöverskridande produkter.

Några målbilder för projektet är att skapa uthållighet i kommunernas samverkan, smart specialisering och nya innovativa processer som utvecklar gränskommunerna och att minska praktiska och mentala gränshinder.

Projektets fokusområden är

  • Hållbarhet
  • Internationalisering
  • Kompetensutveckling
Sidan uppdaterad 2020-01-29 av