• Kontakt

Om SKR:s trygghet- och säkerhetsrapport

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tillsammans med MSB nu kommit ut med rapporten Trygghet & Säkerhet där landets kommuners brott och brottsförebyggande arbete kartläggs och jämförs. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB; SCB, Brå och SOS Alarm.

Rapporten utgår från fyra utfallsindikatorer; personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. I rapporten hamnar Malung-Sälens kommun på den sista placeringen av landets kommuner, men tolkningen av det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet, bland annat på grund av lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och att folkmängd är ett trubbigt mått att fastställa norm efter. Att man bör tolka placeringen med försiktighet nämns också i den här rapporten och resultaten kan till exempel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare, vilket Malung-Sälens kommun är med ungefär 100 000 besökare per vecka under vintersäsongen.

Mer resurser till brandkåren och polisen i Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun kommer nu att analysera det här resultatet närmare och se vad vi behöver arbeta mer med framöver. Redan nu pågår en hel del trygghets- och säkerhetsarbete inom kommunen då ett nytt polishus kommer byggas i norra kommundelen och den polisiära närvaron kommer att utökas.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att tillsätta en ny heltidstjänst inom räddningstjänsten med placering i Sälen, ett antal nya deltidsbrandmän utbildas nu och kommunstyrelsen förväntas besluta att kommunen ska gå med i Räddningsregion Bergslagen i slutet av januari för att ännu bättre kunna samverka med grannkommunerna vid en större kris.

"Ständigt arbete för att göra kommunen mer trygg"

- Det är givetvis tråkigt att hamna i botten i en sådan här rapport, men vi får ta till oss det här resultatet och se det som ett underlag jobba vidare utifrån, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen.

- Man måste också komma ihåg att vi är en väldigt stor besöksnäringskommun året runt och särskilt under vintersäsongen då vi har upp emot 100 000 besökare per vecka.

- Vi arbetar ständigt med att göra vår kommun mer trygg och säker, bland annat uppmanade jag, i förra veckan, till dialog med Region Dalarna att ta tag i frågan runt för långa ambulansväntetider för våra kommuninvånare. Jag har också varit djupt engagerad i arbetet med att få fler polisen till vår kommun, avslutar Hans Unander.

- Vi har precis blivit klara med en omfattande risk- och sårbarhetsanalys. Dessutom pågår en riskanalys för kommunens räddningstjänst som ska ligga till grund för ett nytt handlingsprogram som ska spegla hur räddningstjänsten ska vara organiserad utifrån kommunens riskbild, säger kommunchef Christina Holback.

Sidan uppdaterad 2020-01-22 av