• Kontakt

Pandemins effekt på kommunen

Ewa Daniels Wik, personalchef.

2021-09-07

Pandemin har inneburit en stor omställning för många. Köksbord har agerat arbetsplats, vårdpersonal har fått nya rutiner och fysiska möten har blivit digitala. Nu berättar Malung-Sälens kommuns personalchef om lärdomarna de tar med sig i arbetslivet.

När coronapandemin bröt ut under våren 2020 fick Ewa Daniels Wik och hennes kollegor på Malung-Sälens kommun snabbt tänka om.

– Över en natt blev våra kontor folktomma, flera av våra verksamheter stängdes ned och samtliga kontaktytor slogs igen. För våra medarbetare inom vården blev skyddsutrustningen och en ökad arbetstyngd en utmanande del av vardagen, berättar Ewa Daniels Wik.

Som personalchef på Malung-Sälens kommun har hon på nära håll sett hur medarbetarnas arbetsliv påverkats av omställningarna och konstaterar att samtidigt som pandemin har inneburit en stor arbetsbelastning för flera av kommunens enheter, som inom sjukvården och skolan, så har den även fört med sig viktiga lärdomar. När pandemin väl har lagt sig menar hon därför att ett nytt normalläge kommer infinna sig.

– Huvudsakligen har vi fått erfarenhet och kunskap om hur vi gör ett effektivt förändringsarbete. Vi har lärt oss att ingenting är konstant och blivit duktiga att gång på gång omvärdera våra arbetsprocesser, säger hon.

I rekordsnabb fart har Malung-Sälens kommun genomgått en välbehövlig digital resa. Deras arbetsmetoder har förflyttats från att vara delvis analoga till att bli alltmer digitala. Det har lett till att kommunens jobbtillvaro har förändrats i grunden.

– Exempelvis är onlinemötena här för att stanna. De är eminenta för avstämningar, uppföljningssamtal och enklare ärenden där det redan finns etablerade relationer. Om vi däremot behöver beröra svåra ämnen är det fortfarande lämpligare med personliga möten, förklarar hon.

Effekterna av arbetsomställningarna är något som hon anser kommer utvecklas under en bra tid framöver. Hon säger att det fortfarande finns lärdomar och metoder som kommunen kommer behöva hantera och processa i pandemins kölvatten.

Sidan uppdaterad 2021-09-08 av