• Kontakt

Positivt delårsbokslut för kommunen

2020-11-05

Ett positivt delårsbokslut för kommunen rapporterades på det senaste fullmäktigesammanträdet.

Delårsbokslutet visar att helårsprognosen ger ett positivt resultat på 40 miljoner, istället för det budgeterade resultatet som var plus elva miljoner.

– Jag tycker det är roligt och bra att vi lyckas få ihop ett så bra delårsbokslut. Det är bra kämpat av hela organisationen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S).

Sidan uppdaterad 2020-11-05 av