• Kontakt

Simhallsprojektet går mot nästa fas

2021-08-31

På dagens KSAU-sammanträde beslutades att föreslå till kommunstyrelsen och sedan fullmäktige att godkänna simhallsutredningens fas 2.

Förvaltningarna service- och teknik och kultur- och fritid genomförde tillsammans med styrgruppen fas 1 i våras. Då fastställdes bl.a. situationsplan, ritningar, fasader, preliminär tidsplan och preliminär budget

Om fas 2 i simhallsutredningen godkänns av kommunstyrelsen och senare fullmäktige i september kommer man bl.a. upphandla entreprenörer, ta fram systemhandlingar och fördjupa budgetarbetet.

Kommunstyrelsen sammanträder den 7 september och fullmäktige den 27 september.

Skiss på byggnadens södra sida.

Tidsplanen för simhallsprojektet.

Sidan uppdaterad 2021-09-02 av