Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Sthlms landshövding på besök

2020-08-27

Landshövdingen i Stockholm, Sven-Erik Österberg besökte kommunledningen i Malung-Sälen på torsdagen.

Sven-Erik Österberg har fått i uppdrag av regeringen att se över den statliga servicen i landet. Han reser därför runt i Sverige just nu för att samla intryck, se hur behoven ser ut och få ett bättre underlag i sin utredning.

Fullmäktigemöte Orrskogen

Kommunledningen med kommunalråd Hans Unander (S), Pär Kindlund (C) och kommunchef Christina Holback ville på det här mötet lyfta fram varför det är viktigt för Malung-Sälen att ha en statlig närvaro i kommunen.

För nåt år sedan öppnade ett statligt servicekontor i Malung, vilket har varit uppskattat bland ortsborna. Dock påtalade Hans Unander att han fortfarande vill bilda ett kommunalt lantmäteri då handläggningstiderna är alltför långa och skickade med Sven-Erik Österberg det budskapet.

– Vi hade bra diskussioner på det här mötet och vi uppskattar verkligen att Sven-Erik Österberg väljer att besöka vår kommun, säger Hans Unander (S).

Sidan uppdaterad 2020-08-28 av