• Kontakt

Två familjecentraler planeras i Malung-Sälen

2021-05-14

Idag skrev kommunledningen samt ledningen för Region Dalarna på en avsiktsförklaring där man tillsammans kommer att arbeta för att bygga två familjecentraler, en i Malung och en i Sälen nära vårdcentralerna på dessa orter under innevarande mandatperiod, alltså senast under 2022.

Hans Unander (S), Pär Kindlund (C), Sofia Jarl (C) hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Region Dalarna, Ulf Berg (M) Regionstyrelsens ordf.

Målet med familjecentral är att fullt ut samlokalisera verksamhet vars basuppdrag inkluderar till exempel mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, ungdomsmottagning och socialtjänstens förebyggande arbete. Sedan kan också andra lokala aktörer knytas dit, till exempel föreningar, organisationer och myndigheter.

– Det känns bra att gemensamt med Region Dalarna satsa på välfärden och dessa målgrupper. Vi ser många vinster i att de här verksamheterna finns under samma tak, bland annat ökad tillgänglighet för allmänheten, men också en bättre samordning mellan Malung-Sälens kommun och Region Dalarna, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser ju också familjecentraler som finns redan nu och som fungerar väldigt bra, säger Hans Unander (S).

Sidan uppdaterad 2021-05-14 av