• Kontakt

Viss distansundervisning införs på gymnasiet

2020-11-30

Den senaste veckan har skolledningen på Malung-Sälens gymnasieskola sett en tendens till att antalet smittade elever ökar och att antalet elever i familjekarantän ökar.

Som en försiktighetsåtgärd har skolledningen tillsammans med skolchef, utifrån en ny förordning, beslutat om delvis fjärrundervisning på gymnasiet. Detta sker som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridningen genom att minska trängseln i lokalerna.

Beslutet gäller från och med måndag 30 november och en vecka i taget.

Uppföljning av åtgärden sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och aktuell smittspridning. Nytt beslut om eventuell fortsatt fjärrundervisning sker senast torsdag den 3 december.

Beslutet om delvis fjärrundervisning innebär följande:

  • Samtliga elever i årskurs 1 och på IM har all undervisning på plats.
  • Studions verksamhet kommer att fortsätta som vanligt i skolans lokaler.

Övriga årskurser har viss fjärrundervisning. Detta innebär:

  • Alla teoretiska kurser genomförs som fjärrundervisning.
  • Praktiska moment i yrkesämnen på genomförs på plats (läraren gör bedömningen), övriga moment kan genomföras som fjärrundervisning.
  • APL fortlöper som vanligt om inte arbetsgivaren säger något annat.
  • All träning bedrivs på plats, även kurser i idrott och hälsa.
Sidan uppdaterad 2020-11-30 av