Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ingen fjärrvärme den 9 augusti

Onsdagen den 9 augusti kommer fjärrvärmeleveranserna att vara tillfälligt avbrutna på grund av ett ventilbyte.

Ingen värme eller varmvatten

På grund av ett byte av en ventil vid värmeverket kommer fjärrvärmen att stängas av onsdagen den 9 augusti klockan 07.00. Arbetet beräknas vara klart klockan 16.00

Anslutna fastigheter kommer att sakna värme och varmvatten. De fastigheter som berörs är samtliga anslutna abbonenter med fjärrvärme.

Under arbetets gång kan aktuell information erhållas på telefon 0280-18173 eller 070-576 39 70 alternativt 070-313 09 22.

Sidan uppdaterad 2017-07-26 av