• Kontakt

Ny webbplats 2022

Målet är att vår nya webbplats ska lanseras i april 2022 och vara tillgänglig, relevant och aktuell.

Medborgare, politiker, företag, arbetssökande, besökare, kommunens anställda
och våra kommunala bolag ska, på ett enkelt sätt, kunna navigera sig till rätt och relevant
information.

Man ska även kunna återkoppla och få återkoppling på tjänster, på eller via webbplatsen.

Oktober 2021: Kommunens arbetsgrupp och vår samarbetspartner har haft tre stycken workshops och på dessa workshops har vi bl.a. arbetat fram en effektkarta för att kartlägga våra behov och vad för olika typer av besökare som kommer till malung-salen.se.

Sidan uppdaterad 2022-03-16 av