• Kontakt

Tillgänglighetsredogörelse

Malung-Sälens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur malung-salen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från malung-salen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kommun@malung-salen.se. Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss på telefon 0280-181 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till kommun@malung-salen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
 • Det finns flera bilder som saknar ett textalternativ.
 • Det saknas ARIA landmärke för huvudinnehåll samt menyer på webbplatsen.
 • Det finns rubriker som inte är uppmärkta med korrekt HTML-kod.
 • Attributet autocomplete används inte alltid på vanliga inmatningsfält i formulär.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är bristfällig för vissa komponenter.
 • Det finns bilder med inbäddad text på webbplatsen som dessutom saknar alternativ textbeskrivning.
 • Några komponenter i gränssnittet går inte att hantera med enbart tangentbord.
 • Det finns bildspel på webbplatsen som rullar automatiskt. Finns ingen möjlighet att pausa eller stänga av dessa rörelser i gränssnittet.
 • Det saknas genväg för att hoppa över delar i strukturen som till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
 • Några länkar på webbplatsen är inte tydligt formulerade. Svårt för användaren att kunna förutse vad som händer vid klick på länken.
 • Markering för att visa vilket fält eller element som är i fokus är inte tillräckligt tydlig.
 • Formulär är inte fullt tillgängliga och behöver kompletteras för att fungera bra i hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
 • För några skräddarsydda komponenter i gränssnittet så kan inte namn, roll och värde utläsas programmatiskt. Utfällbara komponenter och navigation med flikar fungerar dåligt med skärmläsare.

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av malung-salen.se
Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 9 november 2020.

Sidan uppdaterad 2020-11-19 av