Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Giftinformation

Om någon i din närhet har druckit eller ätit något som du bedömer som riskfyllt (hushållskemikalier och liknande), ring Giftinformationscentralen som ger dig kvalificerad rådgivning i form av åtgärder du genast kan vidta och vart du därefter bör vända dig.
Vid akut förgiftning dygnet runt: telefon 112
Giftinformationscentralen: telefon 010-456 67 00

Sidan uppdaterad 2020-09-01 av