• Kontakt

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen får inte uppgå till ett så stort belopp att enskild inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader.

De flesta insatser inom vård och omsorg är inkomstrelaterade. Hemsjukvården bygger på en fast avgift per besök, hemtjänst i det egna hemmet/särskilt boende har olika omvårdnadsnivåer, beroende av antal timmar hjälpbehov per månad. För att du skall betala rätt avgift skall du lämna en inkomstförsäkran.

Inkomstförsäkran Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänst- hemsjukvård

Beroende av vilka insatser du beviljats för hemtjänst, tas avgift ut i tre olika taxenivåer, se tabell nedan.

För korttidsplats och särskilt boende tas en avgift ut för omvårdnad motsvarande hemtjänst nivå 3.

För hemsjukvård utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, tas avgift ut med
150 kr per besök, max 450 kr per månad.

För Trygghetslarm debiteras en fast avgift på 350kr/mån

Den högsta avgiften för de samlade hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatserna är 2 170 kronor per månad och per person.

Boende

Kommunen använder sig av samma regelverk som försäkringskassan använder vid fastställande av bostadskostnader, dock med förbehåll att det alltid är de faktiska bostadskostnaderna som gäller om sådana är kända eller kan tas fram.

Hyrorna i kommunens särskilda boendeformer är prissatta av Malungshem AB på
uppdrag av Socialnämnden.

Kost

Avgift för måltider tas ut med fast belopp som fastställts av Kommunfullmäktige.

Hjälpmedelsavgift

Avgifter för hjälpmedel följer Hjälpmedelnämnden i Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarnas rekommendationer.

Hemförsäkring

Boende måste ha tecknat en hemförsäkring för kommunens boende.

Avgiftsberäkning

Din avgift beräknas individuellt utifrån nettoinkomst, bostadstillägg och ett så kallat förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad). Minimibeloppet skall täcka normala levnadsomkostnader. Nettoinkomsten för makar och registrerade partners räknas samman.

Summan delas därefter i två lika delar och avgiften beräknas för var och en. Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme och är det utrymme du beräknas kunna betala för insatsen.

Exempel avgiftsberäkning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsinformation

Hemtjänst nivå 1 (1-4 tim/mån)

0-435 kr per månad

Hemtjänst nivå 2 (4-7 tim/mån)

0-1 739 kr per månad

Hemtjänst nivå 3 (7 --tim/mån)

0-2 170 kr per månad

Trygghetslarm

0-350 kr per månad

Varmrätt dagverksamhet

47 kr per portion

Korttidsplats, kost

125 kr per dygn

Särskilt boende, kost

3750 kr per månad

Hjälpmedelsavgift särskilt boende

50 kr per månad

Hemsjukvård

0-150 kr per besök , max 450 kr/månad

Lån av hjälpmedel

150 kr per hjälpmedel


Om du anser att din avgift är felaktig har du rätt att överklaga beslutet.

Sidan uppdaterad 2022-02-22 av