• Kontakt

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att anhörigvårdare får tillgång till någon som avlöser denne, så att han/hon i lugn och ro kan uträtta olika ärenden.

Hemtjänstpersonal och/eller särskild utbildad personal inom demenssjukdom hjälper till med omvårdnadsarbetet i hemmet.

Malung-Sälens kommun erbjuder 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad till dig som vårdar anhörig/närstående i hemmet och som inte har annan biståndsbedömd insats från kommunen.

Du kan själv bestämma hur du vill disponera dina timmar, men de kan inte sparas till en annan månad.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av