• Kontakt

Bompabacken

Bompabackens äldreboende

Bompabacken är belägen på västra sidan om Västerdalälven, invid vägen upp till Gammelsäterfjället.

Tre stora ord har diskuterats vid vårdplanering mellan personal, omsorgstagare och anhöriga. De omsorgstagare som kan uttala sig eller de anhöriga som uttalat sig, har endast positiva omdömen till verksamheten.

De tre stora orden är:

  • Respekt,
    möta omsorgstagaren där han/hon befinner sig just nu.
  • Självbestämmande,
    ta in anhöriga när omsorgstagaren inte kan uttala behoven själv.
  • Integritet,
    bemöta människan så dennes självkänsla bibehålls.

Hemma räknar vi som Bompabacken och därifrån informeras omsorgstagaren och dennes anhöriga om Bompabackens möjligheter att verka vid vård i livets olika faser. De flesta väljer att vara kvar på Bompabacken om vi medicinskt kan klara omsorgstagarens vård, med de resurser vi har.

Bompabacken består av två avdelningar:

Tranan är ett äldreboende med 7 lägenheter.

Fjällbacken är ett gruppboende för 8 omsorgstagare med demenshandikapp.

Bägge avdelningarna har ett tätt samarbete med hemtjänstgruppen Transtrand/Sälen. Vi har ett eget kök med personal och nattpersonal finns tillgänglig för hela Bompabacken.

Sidan uppdaterad 2020-08-24 av

Karta