• Kontakt

Skålmogården

Skålmogårdens äldreboende ligger i centrala Lima. Västerdalälven flyter strax nedanför Skålmogården och vi har nära till allmän service, såsom affär, bank och kyrka.


Personalens målsättning är att vård- och omsorgstagarna ska trivas och må bra på Skålmogårdens äldreboende. Detta mål ska vi försöka nå upp till genom att vara flexibla, lyhörda och visa respekt för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Med hjälp av individuella vårdplaner sörja för en god vård- och omsorg, samt att stötta och hjälpa den enskilde så att vårdplanen följs. Personalen strävar efter följande kännetecken:

  • att vi klarar att ge en personlig god omsorg och omvårdnad så långt det är möjligt
  • att vi har ett trevligt bemötande
  • att vi inger förtroende och följer sekretessen
  • att vi är lyhörda, kunniga och flexibla
  • att vi har ett gott samarbete med alla berörda
  • att anhöriga alltid känner sig välkomna

För att ytterligare förstärka varje omsorgstagares integritet och önskemål har varje boende en kontaktperson ur arbetslaget på avdelningen.

Skålmogården består av fyra avdelningar, Gullvivan, Vallmon, Violen och Mosippan. Violen är ett gruppboende för 8 omsorgstagare med demenshandikapp.

Aktiviteter

  • Sparum med möjlighet till bla. fotvård, hårvård och massage
  • Pyssel och bak vid speciella tillfällen
  • Musik i vården en gång i veckan, ibland med gymnastik.
  • Ideella föreningar ger musikunderhållning några tillfällen per månad
Sidan uppdaterad 2022-02-09 av

Karta