• Kontakt

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver stöd eller hjälp i ditt hem för att klara din vardag. Det kan handla om inköp, städning, diskning, personlig hygien med mera.

Målet är att du utifrån dina beviljade insatser, ska ha möjlighet att bo kvar hemma och leva ett så oberoende liv som möjligt. Personlig hygien kan vara att du t ex får stöd eller hjälp med att komma i och ur säng, på- och avklädning eller gå på toaletten, andra insatser du kan beviljas är:

  • Städning, utförs i två rum och kök, görs normalt en gång per månad.
  • Inköp/ärenden, planering/skrivning/uppackning av dagligvaror, apoteks- bibloteksärenden en gång per vecka
  • Tvätt och klädvård utförs normalt två gånger per månad

Insatserna prövas i varje enskilt fall av biståndshandläggaren. Avgiften för hemtjänst fastställs efter ditt omvårdnadsbehov och grundar sig på din inkomst.

Hemtjänsten södra kommundelen

Verksamheten består av tre hemtjänstgrupper uppdelade på geografiska områden. Malung Centrum, Malungsfors samt Yttermalung/Tyngsjö.

Hemtjänsten norra kommundelen

Verksamheten har tre hemtjänstgrupper. Lima, Rörbäcksnäs och Transtrand/Sälen.

Nattpatrull

I södra och norra kommundelen finns nattpatrull som ansvarar för insatser nattetid hos dig med hemtjänst.

Näransvarig

Om du beviljats hemtjänst får du vanligtvis en näransvarig som utses av personalgrupp inom det område du bor. Den näransvarige formulerar tillsammans med dig och ev. anhörig en individuell genomförandeplan. Denna plan ska beskriva hur och när stöd ska utföras

Sidan uppdaterad 2022-03-17 av